sugęsti

sugęsti
sugę̃sti intr. susidraugauti, susibičiuliauti: Jie sugeñtę KI184. Jodvi sugeñto – nė vanduo neperbėgtų Vl. Kad anuodu sugeñto – ir bučiavos, ir mylavos KlvrŽ. Su vyresniais sugentęs Kel1865,93. Gal jau sugeñto vaikis su ana J. Gęste sugeñto anuodu, t. y. merga su vaikiu, ir apsižanijo J. \ gęsti; pergęsti; prigęsti; sugęsti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • sugesti — sugèsti vksm. Sugẽdo televi̇̀zorius, tèks pir̃kti naũją …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • sugesti — 1 sugèsti intr. 1. pasidaryti nebetikusiam; suirti: Sugedo vežimas Rp. Kažin ar bevažiuosim, kai sugedo oras An. Nepyk už prastą rašymą – plunksna sugẽdusi Jnšk. Mukliškai nemurdyk dinkį, kad nesugestų daiktai J. Kirmiče nepjauk peniukšlą, bo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sugesti — 2 sugèsti žr. 2 užgesti 1: Sugẽso ugnis, nebepilk jau J. gesti; apgesti; atgesti; išgesti; nugesti; pagesti; prigesti; sugesti; užgesti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sugėsti — pajusti gėdą: Anie ... užkietinos ir sugėdo DP576. | refl.: Ignotas susigėdo ir paniuro rš. Jisai greit susigėdo ir pro duris išbėgo JD166. Tu susigėdai J. Jis teip susigėdo, nusivilkęs krito ing lovą ir iš gėdos net galvą užsiklojo BM181.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • leisti — leisti, leidžia, leido (leidė) I. duoti sutikimą, laisvę. 1. tr., intr. SD311 duoti sutikimą kam nors ką daryti: Ar tau leidė mama tą knygą nusipirkt? Vb. Žilvine, žalteli, leiski leiski mus į tėvelių šalį aplankyt namus S.Nėr. Ji tėvų neleidama… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pergesti — 1 pergesti intr., pergèsti 1. labai sugesti: Pergedo per daug ratai, važis J. 2. išblykšti, beveik apalpti (iš skausmo, pykčio ar baimės): Vaikai net pergedo iš baimės rš. Atėjo visas pergedęs, kaip kupron gavęs Vj. Visas išbalęs ir iš išgąsčio… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • subjurti — subjùrti intr. 1. sugesti, suprastėti (orui, keliui): Kai žąsys pradeda skristi, subjū̃ra, atšąla Sv. Kelias bjurte subjùro visiškai J. Pavakary kad subjùro oras, tai nei dangaus, nei žemės nesimato Užp. Nauji drabužiai subjùro kely J. ║… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sudirgti — 1 sudìrgti intr. 1. R dargiam pasidaryti: Rudenį vis orai sudìrgsta Rm. Sutems tamsi naktužėlė, sudirgs dargus oružėlis RD117. ║ sušlapti, būti sudergtam: Sudirgo mano žirgelis dėl tavęs J.Jabl. Sudirgo mano brangios suknelės JV517. Sudirgęs… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • supūti — intr., sapūti Zt 1. BPII8, SD290, H, R, K pavirsti puvėsiais, sutrūnyti, sudūlėti, sutrešti, sugesti; pūvant sunykti: Paminėsi, vaike, supùvusią mañ, kad gerai aš tau sakiau Trgn. Žemelėj būsi, greitai supūsi, ir mažus vaikelius jauna… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užsigėsti — žr. sugėsti (refl.): Tegul prisiverčia ir užsigėdžia labai greitai brš. Ana užsigėdo sakyt J. gėsti; apsigėsti; pagėsti; sugėsti; užsigėsti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”